Park Pauwenburg – Kunstenaars van kunstwerkplaats KipVis zijn werkzaam in het voormalige schoolgebouw in de wijk Paauwenburg in Vlissingen. Zij willen er zichtbaar zijn door een bijdrage te leveren aan het welzijn in de wijk. Rondom de watergang aan de Willem Klooslaan en de Sloeweg wordt komende jaren een bijzonder kunstproject gerealiseerd. Uiteindelijk zullen veertien opmerkelijke kunstwerken de wandelaar verwonderen en tot nadenken stemmen. Het project heeft de naam ‘Ik ben een God . . . ‘ naar de beroemdste dichtregel van Willem Kloos:

Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten,
En zit in ’t binnenst van mijn ziel ten troon
Over mij zelf en ’t al, naar rijksgeboôn
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten.

Het proces: voor iedere editie wordt een andere groep kunstenaars  uitgenodigd om een ontwerp te maken. Eén ontwerp ter realisatie wordt uitgekozen door wijkbewoners/het publiek. Het zou 14 jaar herhaald kunnen worden. Er worden steeds andere (provinciaal/nationaal/internationaal) kunstenaars uitgenodigd. Na verloop van tijd zal er een opmerkelijke beeldenroute ontstaan waarbij de inwoners van de wijk nauw betrokken zijn.

(idee Ko de Jonge)

Een ruime meerderheid koos in 2013 voor het ontwerp van Denz de Kroon.

Geschonken aan de gemeente Vlissingen door kunstwerkplaats KipVis.

  • Niet op routekaarten