“God is voor mij de natuur, de wereld, alles om me heen. Je kijkt dwars door het beeld heen en in het diepst van mijn gedachten is daar die wereld”, aldus teja.

Park Pauwenburg – Kunstenaars van kunstwerkplaats KipVis zijn werkzaam in het voormalige schoolgebouw in de wijk Paauwenburg in Vlissingen. Zij willen er zichtbaar zijn door een bijdrage te leveren aan het welzijn in de wijk. Rondom de watergang aan de Willem Klooslaan en de Sloeweg wordt komende jaren een bijzonder kunstproject gerealiseerd. Het beeld van Teja van hoften is het tweede beeld wat geplaatst is.
Uiteindelijk zullen veertien opmerkelijke kunstwerken de wandelaar verwonderen en tot nadenken stemmen. Het project heeft de naam ‘Ik ben een God . . . ‘ naar de beroemdste dichtregel van Willem Kloos:

Ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten,
En zit in ’t binnenst van mijn ziel ten troon
Over mij zelf en ’t al, naar rijksgeboôn
Van eigen strijd en zege, uit eigen krachten.

(idee Ko de Jonge)

Geschonken aan de gemeente Vlissingen door kunstwerkplaats KipVis.

  • Niet op routekaarten

tejavanhoften.nl