In het park aan de Koudekerkseweg ziet u dit beeld van Jan Haas (Vlissingen) geplaatst in 1981. In de traditie van de Nederlandse 17eeuwse interieurschilders was het gebruikelijk geborgenheid en gezelligheid uit te beelden. Dit beeld gaat over een gebrek aan contact en eenzaamheid.

In een decor met gordijnen zit een oudere vrouw aan tafel. Een jongere vrouw, staat met de rug naar haar toe. Uitdrukking en houding van beide vrouwen duiden op eenzaamheid en gebrek aan contact.

De beelden zijn naturalistisch opgezet met een genuanceerd expressieve huid. Ze hebben echter ook iets houterigs, zoals we dat ook terug kunnen vinden bij de “Emmausgangers”.

Het beeld geeft een kijkje achter de schermen van wie weet hoeveel gezinnen, maar is ook een duidelijke tegenstelling ten opzichte van de idealiserend moralistische genreschilderijen uit de 17de eeuw. Heel bewust heeft Jan Haas hier gezocht naar een strengheid in de opstelling om het eenzame in de mens tot uiting te brengen en te benadrukken.

Zowel dit huiselijk tafereel als de Emmaüsgangers dateren van een periode waarin Jan Haas zich bezighield met vergankelijkheid en dood en hoe verschillende culturen hiermee omgaan. Dit leidde tot werken met draperieën en doodskleden.

Zijn werken vertonen ook geen modernismen, die aansluiten bij de snel opeenvolgende stijlbewegingen en zich in de afgelopen decennia hebben voorgedaan, maar getuigen van een oorspronkelijke geest. Gewoonlijk werkt hij aan een bepaald thema, dat hij in verschillende technieken onderzoekt. Die thema’s hebben te maken met ontwikkelingsfases in zijn leven of met reizen die hij maakte.

www.janhaas.nl

 

Meer info:

Huiselijk Tafereel

Jan Haas

1981

Gemeente Vlissingen

BKR commissie

Koudekerkseweg / Park

Brons

Gietwerk

fietsroute 1 – 5

fietsroute 2 – 25