In de wijk Schoonenburg zijn bij de entrees drie honden op sokkels geplaatst plus een aantal honden in reliëfvorm op gevels aangebracht. Ze verwijzen naar de oorsprong van hof Schoonenburg. Deze serie kunstwerken zijn gemaakt door Eric Brandts (Vlissingen). Het eerste project in de stad Vlissingen, waarbij de gehele wijk betrokken werd (1991).

Waakzaam – Vriendschap van Eric Brandts staat in Oost-Souburg. Het is niet één beeld maar een reeks, die verspreid is over de in 1992 opgeknapte wijk Schoonenburg. Aan de vier uitvalswegen van de wijk plaatste Eric Brandts steeds een zuil met daarop een alert ogende hond. Die verwijst naar het waakzame karakter van dit huisdier en de boerderij Schoonenburg, die daar in het verleden natuurlijk met waakhond lag, en die eerder plaats moest maken voor de wijk.

Behalve op de vier zuilen wist de kunstenaar binnen het budget nog meerdere beelden van honden te realiseren. Een op een plein in de wijk, en een 8-tal als gevelbeeld. Samen markeren ze de wijk en functioneren ze als visuele wegwijzer. Elke zuil is namelijk weer anders. In de bekroning, die als sokkel voor de hond dient, zijn steeds andere vormen uitgespaard.

Ironie speelt in het werk van Eric Brandts een grote rol. “Vriendschap” als titel heeft een dubbele bodem. Natuurlijk gaat het over vriendschap tussen mens en dier, maar tegelijkertijd kun je ook denken aan de relaties binnen de wijk. Niet altijd gaan mensen zo vriendschappelijk met elkaar om. Zijn honden misschien aardiger dan mensen? Ook de Latijnse spreuken rondom de zuilen zijn in hun onbegrijpelijkheid komisch. Doen mensen niet vaak veel te moeilijk over kunst vraagt de kunstenaar zich af.

1993
Gemeente Vlissingen.
overigen: Kunst in de wijk – woonbuurtverbetering
Lekstraat/Westerscheldestraat
zink / staal / polyester
giet, constructie en laswerk

Eric Brandts