Opmerking [2016]  – Dit beeld is i.v.m. renovatie ziekenhuis tijdelijk opgeslagen. Definitieve plaatsing op advies van ADRZ kunstcommissie. Foto volgt.

Griekse godin Eos staat voor de hoofdingang van Ziekenhuis Walcheren en is gemaakt door David Vandekop (Dreischor +). Het beeld is van klei, waarna het geglazuurd en gebakken is. De godin Eos trekt volgens de mythe de sluier van de nacht af om de zon aan te kondigen.

Ter gelegenheid van de verbouwing van het gefuseerde hospitaal in 1992 werd Eos door het ziekenhuisbestuur aangeschaft. Het kunstwerk bestaat uit een beeld buiten en een zuil in de entreehal. De kleuren, de organische vormen staan in contrast met de rechtlijnigheid van het gebouw. Binnen de muren van het zakelijke ziekenhuisgebouw gaat het om leven en dood, David Vandekop zet er de kracht van de natuur tegenover: om mensen hoop te geven. Het beeld is een herinnering aan een oude Griekse mythe die daar naadloos bij aansluit. Eos is de god van de zon, elke dag sleept hij de zon met zijn door paarden getrokken wagen langs de hemel, en elke dag opnieuw laat Eos het diepe blauw van de nacht achter zich om weer op te stijgen met de tere kleuren van de dageraad.

Voor David Vandekop was sculptuur nauw verwant met natuur. Hij gebruikte expressieve vormen, die door de natuur zelf gekneed lijken te zijn, en verwees ook vaak naar mythen omdat die duidelijk maken dat mensen zich al duizenden jaren lang verwonderen over de wereld, verklaringen zoeken voor natuurverschijnselen.

De tegenstelling tussen het beeld en zijn omgeving was voor David Vandekop ook verwant met twee begrippen uit de Griekse oudheid: het dionysische en het appolonische. De roes en de extase van de wijngod Dionysos staan tegenover het rationele, begrensde en evenwichtige van Apollo, de god van schoonheid en poëzie. Het zijn krachten die naar zijn idee ook ons leven bepalen.

Klei was zijn belangrijkste materiaal, waar het gebruikt werd om royale, krachtige vormen te laten groeien die nadrukkelijk de sporen van het ontstaan vertonen. Klei als materiaal sloot aan bij zijn zoeken naar de oerkrachten in de natuur. Zijn hele leven is hij op zoek geweest naar nieuwe manieren om het begrip ruimte te ordenen en te verbeteren.

1992
Streekziekenhuis Walcheren
Koudekerkseweg/ Ingang ziekenhuis
Gebakken klei met glazuurlaag
Keramiek

David Vandekop