Stedenbouwkundige – vormtechnische ingreep.  Datzelfde geldt voor de waterpartij in de Walstraat van Hedda Willem Buys.

Locatie Spuistraat

(kunstenaar onbekend ?)