Geplaatst (1995) door de Stichting Monumenten Walcheren 40-45. Het is geplaatst op de dijk bij het Nollestrand en gemaakt door Mari Boeyen (Haarlem). De harnasachtige torso verwijst naar de strijdt en de groeivorm (een kelk) naar de wederopbouw.

Is herplaatst in 2009 na dijkverzwaring. project: ‘zwakke schakels’

Mari Boeyen

Op Walcheren staan 5 oorlogsmonumenten, die een initiatief zijn geweest van staatsraad drs. M.C. Verburg. Hij signaleerde dat Walcheren schamel bedeeld was met tekens, die herinnerden aan de gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog en richtte de Stichting Monumenten Walcheren 40-45 op om daarin verandering te brengen. Een intensieve lobby kwam op gang. Die leidde ertoe dat de gemeenten waar een monument zou komen staan een bedrag toezegden. Dit gebeurde ook door het Waterschap, Anjerfonds, de Provincie en WVC. De rest was een bijdrage van bedrijfsleven en particulieren.

Men zocht mensen met een bijzondere visie en wilde dus geen voor de hand liggende oplossingen. Verder moest elk monument op een locatie komen, waar in de oorlog het water door inundatie of bombardementen het land overstroomde, met slachtoffers en schade als gevolg.

5 oorlogsmonumenten op Walcheren:  Mari Boeyen op de Nolledijk en Steef Roothaan in Ritthem aan de zeedijk. De overige werken staan in Middelburg – Sigurdur Gudmundson en in Veere – David Vandenkop. In Westkapelle stond het beeld van Rudi van de Windt. Dit is door brandstichting vernield.