Oorlogsmonument van Steef Roothaan – aan de dijk bij Ritthem. De plek markeert de plaats waar zich in 1944 een dijkdoorbraak heeft voorgedaan. Bij bombardementen op 7 oktober 1944 werd hier 400 meter dijk weggeslagen. Het monument (1995) symboliseert een aangetast bouwwerk. Natuur en cultuur ontmoeten elkaar hier.

Op Walcheren staan 5 oorlogsmonumenten, die een initiatief zijn geweest van staatsraad drs. M.C. Verburg. Hij signaleerde dat Walcheren schamel bedeeld was met tekens, die herinnerden aan de gebeurtenissen in de tweede wereldoorlog en richtte de Stichting Monumenten Walcheren 40-45 op om daarin verandering te brengen. Een intensieve lobby kwam op gang. Die leidde ertoe dat de gemeenten waar een monument zou komen staan een bedrag toezegden. Dit gebeurde ook door het Waterschap, Anjerfonds, de Provincie en WVC. De rest was een bijdrage van bedrijfsleven en particulieren.

Men zocht mensen met een bijzondere visie en wilde dus geen voor de hand liggende oplossingen. Verder moest elk monument op een locatie komen, waar in de oorlog het water door inundatie of bombardementen het land overstroomde, met slachtoffers en schade als gevolg.

In deze route van Vlissingen komen 2 beelden voor te weten het werk van Mari Boeyen op de Nolledijk en Steef Roothaan in Ritthem aan de zeedijk. De overige werken staan in Middelburg – Sigurdur Gudmundson en in Veere – David Vandenkop. In Westkapelle stond het beeld van Rudi van de Windt. Dit is door brandstichting vernield.

Steef Roothaan