De drie groeistructuren die opgesteld staan in de voortuin van het Theo van Doesburgcentrum (voormalig centrum voor Kunsteducatie Walcheren) zijn ontworpen en vervaardigd door de kunstenaar Kees de Keizer, in opdracht van het bestuur van het voormalige Ziekenhuis Bethesda. Een abstrahering van groeivormen, waarbij de vormentaal kenmerkend is voor deze kunststroming in de midden zestiger jaren. De beelden waren geplaatst in de binnentuin van het ziekenhuis en vormden een uitzicht voor de patiënten in de aanpalende wandelgangen. Door uitbreiding van het ziekenhuis moesten de beelden wijken en werden geschonken aan de gemeente Vlissingen. Ook nu kregen ze een plaats in de besloten binnenplaats van het stadhuis totdat ook daar de uitbreiding van het stadskantoor opnieuw verhuizing noodzaakte. De huidige locatie in het front van het van Doesburgcentrum, waarbij de beelden geplaatst zijn tussen natuurlijk groen als contrast met de verstilde groei in staal, biedt misschien wel de mooiste plek in geschiedenis van deze reizende beelden. Kees de Keizer maakte meerdere beelden in opdracht voor lagere scholen binnen het kader van de percentageregeling waarbij het rijk geld beschikbaar stelde voor een kunsttoepassing.

Jaar onbekend, herplaatst 1997
Bestuur Ziekenhuis Bethesda – huidige Ziekenhuis Walcheren.
Tuin Voorkant Theo van Doesburgcentrum Brouwenaarstraat
In betonfundering
staal