Tekstregel van de beeldende kunstenaar/vormgever Hans Bommeljé (Vlissingen). Gerealiseerd in het kader van het kunstproject “de Openbare Orde” , waaraan 12 kunstenaars deelnamen (1998).

Deze tekst was oorspronkelijk geplaatst op een blinde gevel van een horeca onderneming; een bakkerij/cafetaria Délifrance. Letterlijk is deze tekst natuurlijk heel toepasselijk op de gevel van een bakkerij, maar ook figuurlijk heeft het een duidelijke referentie naar godsdienst met zijn normen en waarden. Het is een zin uit een rooms gebed: het Onze Vader.

Het project is uitgevoerd als tijdelijk kunstwerk in het kader van het project “de openbare orde’ waarbij zowel verwezen werd naar de verontrustende functie die kunst kan hebben in de buitenruimte als naar de ordening in de stad. De dertien in het project uitgevoerde werken waren allen gesitueerd op blinde gevels. Dit is een van de werken die is blijven bestaan.

Hans Bommeljé (1957) studeerde in 1987 af aan de Academie voor Industriële vormgeving te Eindhoven, met als specialisme Productpresentatie. Na de Academie was hij enige tijd werkzaam als grafisch vormgever, maar in de jaren ’90 zoekt hij naar persoonlijker manieren om te communiceren. Hij begaf zich in een tussengebied van kunst en toegepaste kunst. Een logische overgang naar de beeldende kunst vond plaats toen alleen het visuele aspect overbleef. Het handschrift neemt in zijn werk een centrale plaats in: het staat in directe verbinding met de kunstenaar als individu. Bommeljé onderzoekt in zijn werk de relatie tussen kalligrafische schrifturen en de drager waarop hij ze aanbrengt. Ook schildert hij met inkt en verf ritmische lijnen die op te vatten zijn als fragmenten uit een grote levensstroom, die steeds andere vormen aanneemt. De spanning tussen de tweedimensionaliteit van het beeldvlak en de suggestie van ruimte speelt hier een belangrijke rol. Het schrift vervormt zich, verwijst naar micro- en macrokosmos. De vormen stoten elkaar af, trekken elkaar aan, zijn soms dreigend, soms bevrijdend.

Voor zijn huidige werk zie: www.bentallbommelje.com

1998
Buro Beeldende Kunst i.k.v. Gevelproject
Hellingbaan / Walstraat
Verf op steen
Schilderwerk