Een voor Nederland unieke groep van zes beelden in waterpartij in het front van het stadhuis van de beeldende kunstenaar David Bade . Opdracht College van Burgemeester en Wethouders in het kader van renovatie stadhuis 2004-2005, gedeeltelijk gerealiseerd in samenwerking met bevolking in ‘open ateliers’ onder leiding van de kunstenaar. 

De groep ’Badende Beelden’ van de kunstenaar David Bade (Curaçao) is een van de meest spraakmakende opdrachten, die ooit in Vlissingen is uitgevoerd. Het beeld werd gerealiseerd in het kader van de kostbare renovatie van het stadhuis en vormt een duidelijk contrapunt met het formele gebouw. “Een beeld van mij is een punch in the face” . Zo kondigde Bade zijn beeldengroep aan in de pers. En stel je voor in een stad van noeste werkers wordt hun stadhuis gerestaureerd voor tientallen miljoenen tot de mooiste werkplek. Komt er zo’n kunstenaar en die”spuugt” op hun zondagse pak. Dat gaf de nodige commotie in de pers en raadszaal.

De naam Bade heeft overigens niets te maken met de titel “Badende Beelden” maar is een toevalligheid, die bij de selectie voor de gekozen kunstenaar naar voren kwam.

In de familie van zes beelden, waarvan een gedeelte in een fontein staat, figureert elk beeld weer met een eigen titel hebben. Zo is er de ‘Hals over de Kop’, het hoge blauwe beeld als een ode aan de skatecultuur, ‘de Zapper’ gericht op de raadszaal van het stadhuis. Een alledaagse burger, die als zappende snelheid wil geven aan de agenda van de raadsvergaderingen. ‘Big Mama’ als een wakende kloek over de stad of ‘De wonderbaarlijke genezing’, die een vooruitspringende bijna engelachtig wezen toont.

De ‘familie’ heeft inmiddels zijn plek in de stad wel gevonden, met uitzondering van enkele blijvende tegenstanders, wekt het nu de glimlach op en voor een van de burgers is het zelfs een plek van devotie geworden. Bijna dagelijks knielt een man in aanbidding voor de aanwezige Maria in het ‘Big Mama”beeld.

Het belang van de kunstenaar en zijn werk in de collectie Vlissingen is allang bewezen en in 2010 nog bevestigd door het feit dat David Bade de Sikkensprijs kreeg. Een prijs, die eerder toegekend is aan de grote namen in de wereld van architectuur en kunst, zoals Le Corbusier, Donald Judd, Gerrit Rietveld e.v.a.

Waardering komt altijd langzaam en dat is ook typisch voor Vlissingen. Of zoals een briefschrijver tot slot stelde na zijn fulmineren over weggegooid belastinggeld. “Zouden ze iets weghalen van de kunst, ik zou gelijk de gemeente bellen. Ik ben een Vlissinger in hart en nieren en ik zou de kunst missen” . Ook dat is waardering.

www.badeblog.wordpress.com

2005-2006

Gemeente Vlissingen
2004
Stadhuisplein
Polyester
Assemblage