Blauwe Driehoek”

Een constructivistische staalplastiek van de kunstenaar Kees Roovers (Vlissingen), geplaatst in 1982 aan de Sloeweg.

Dit 2 ton wegende plastiek in plaatstaal heeft op een foto wel iets weg van een eenpersoonstent, waarvan de voorzeilen zijn geopend. In werkelijkheid is er in het driehoekvormig plastiek een verzonken gedeelte dat door de werking van het licht het idee geeft dat er meer kleuren zijn gebruikt.

Dit werk was in die periode (begin tachtiger jaren) tamelijk nieuw voor Roovers. Tot dan drukte hij zich alleen uit op het platte vlak, in schilderijen en gouaches, wel met hetzelfde thema: meetkundige verhoudingen, horizontale, verticale en diagonale kleurvlakken en perspectivische vertekening van het beeld, waardoor vanuit het platte vlak ruimtelijk werk ontstaat. Driehoek, rechthoek en cirkel kwamen samen in gesloten en open constructies, geïnspireerd op ruimtevaartuigen en constellaties van sterren. Spanning en beweging in de oneindige ruimte krijgen een vertaling in modellen, voorstellen van een architectuur, met geen ander doel dan beleving van ruimte.

Kees Roovers is niet gelukkig met de deconstructivistische architectuur, die in zijn ogen leidt tot een leeg spel met maniëristische vormen. Mode en trend gaan voorbij aan het eeuwige, universele, dat hij in zijn ruimtelijke objecten een (tijdelijk) huis wil bieden.

Ook dit beeld heeft heel wat discussie veroorzaak. Het kwam zelfs tot de afdeling rechtspraak bij de Raad van State, omdat volgens de omwonenden het verlenen van een bouwvergunning aan het kunstwerk in tegenspraak was met het bestemmingsplan ‘openbaar groen’. “Hier is sprake van een object dat alle normen van welstand en landschappelijke harmonie te buiten gaat “. Zij stelden dat bij een juiste gang van zaken een inspraakprocedure plaats had moeten vinden.

1982

Gemeente Vlissingen

BKR

Sloeweg

staal

laswerk/lak

_________________

fietsroute 2 – 38