Een bronzen beeld, uit de serie Mens, Weer en Wind van de kunstenaar Herman Bisschop (Aardenburg). Het is geplaatst in 1985 op Boulevard Evertsen.

De anekdote is goeddeels uit de moderne en hedendaagse kunst verbannen, maar zij is bij grote delen van het publiek steevast voorwaarde voor positieve ontvangst. Deze bronzen man van Herman Bisschop, die met bescherming van een van zijn jaspanden een sigaret probeert op te steken, verheugt zich sinds 1985 in een warme belangstelling. Dat heeft zeker te maken met het ontbreken van een sokkel, waardoor men zich snel met de man identificeert. Al wandelend kan deze ineens deel uit maken van je gezelschap. Dat de anatomische uitwerking en de vormgeving van dit naturalistische beeld niet erg bevredigend is stoort dan ook niet, hij is de “sigarettenman” van de boulevard.

In zo’n sculptuur toont Bisschop zich in de eerste plaats als waarnemer en verteller. Bisschop’s werk groeit uit een intens bezig zijn. In zijn werken zoekt hij zichzelf, rust en evenwicht, en hij laat je daarbij over zijn schouder meekijken naar die andere wereld. Bisschop zou ook zichzelf niet zijn als alles gladjes verliep: er zitten sporen van strijd in, het leven wordt niet vanzelf mooi. Van Herman Bisschop staan nog 2 andere werken in Vlissingen: op het Bellamypark ‘Sammy’ en op de groene Boulevard ‘de Vissersvrouw’.

1985

Gemeente Vlissingen

BKR

Boulevard Evertsen

brons

gegoten

fietsroute 1 – 13

fietsroute 2 – 19