Honderd amorfe vormen, die gaan over licht en kleur. Gemaakt door Ronald Mullié (Gapinge), aangebracht in 1990 op de Scheldemuur aan de Onderstraat.

In de Onderstraat begrenst een muur (met hekwerk) het fabrieksterrein van KMS de Schelde, het huidige Scheldekwartier. Ronald Mullié voorzag in 1990 de muur van honderd bolvormige uitsteeksels. Ze zijn van beton en voorzien van uiteenlopende kleuren. Zo vormen ze een snoer van tinten, die contrasteert met de donkere baksteen. Mullié maakte niet een op zichzelf staand beeld; de honderd kleuren zijn deel van de muur, vallen genoeg op om ze te kunnen zien, maar hebben ook iets terughoudends. Dat past in zijn visie op de kunst. Mullié wil natuurlijke verschijnselen zichtbaar maken, zonder dat er beelden ontstaan die verwijzen naar subjectieve ervaringen. “Honderd kleuren” gaat over licht dat steeds verandert. In plaats van het weergeven van een of enkele momenten, kiest hij ervoor de schakeringen in een objectieve vorm, de cirkel, te vatten en in een niet-esthetisch bepaalde, willekeurige volgorde te bevestigen.

Ronald Mullié gebruikt in zijn werk uiteenlopende materialen, bij voorkeur zonder artistieke herkomst. Zo maakte hij reliëfs van op spieraam gespannen zijde, op regelmatige afstanden voorzien van strikken, zoals die op bonbondoosjes en andere verpakkingen voorkomen. Deze “Topografien, beschrijvingen van natuur en landschap, zijn een geobjectiveerde weergave van waarnemingen in het landschap. Zij roepen op om zelf waar te nemen, zo onbevooroordeeld mogelijk. Het werk geeft als het ware de aandachtspunten mee: vorm, ruimte, verhouding, ritme en kleur. Mullié waagt zich niet aan een interpretatie: het direct vertalen van het waargenomen beeld raakt de essentie niet, terwijl de objectivering juist ruimte biedt….

1990
Gemeente Vlissingen
Opdracht buurtverbetering
Onderstraat
situatie beeld: Op betonnen muur
beton / lak
gietwerk