Grafische schildering en tekst van de kunstenaar Loek Grootjans (Breda – Vlissingen), opgeleverd in 2000 – verwijderd in 2015. Wordt na restauratie teruggeplaatst.
Filosofische tekst gerelateerd aan een stad aan zee en het reizen zowel fysiek als in de geest. Afhankelijk van je positie lees je verschillende teksten. De volledige tekst is alleen waarneembaar bij een rondgang rond de toren. Een integratie van architectuur, ruimte, schilderkunst en filosofie.

Het werk werd in 2015 door de nieuwe eigenaar van de Arsenaaltoren verwijdert.

De tekst “Ergens ben ik anders ben ik nergens” is van Loek Grootjans en was geïnspireerd op werk van Georges Perec, een franse schrijver waar hij veel bewondering voor heeft. Voor Grootjans was dit grafisch ontwerp bijna vanzelfsprekend in het Vlissingse profiel van tekens en bakens.

Ook de tekst verwijst op een mooie manier naar de machtige aanwezigheid van de zee, het reizen, het zich verplaatsen zowel in ruimte als in iemand anders.

Het is ook een filosofische vraagstelling waarop alleen gereageerd kan worden met paradoxale antwoorden, maar wel in termen van expanderende tijd en ruimte : verleden, heden en toekomst; hier en daar; eeuwige en onophoudelijke bewegingen. Vragen die kunstenaars en filosofen zich altijd gesteld hebbenen en waarop de kunstenaar díe beelden weet te scheppen, waardoor ongrijpbare gedachten vorm krijgen.

Loek Grootjans heeft de Arsenaaltoren tot stemvork van deze overpeinzingen gemaakt. De tekst duwt de gedachte voor en achteruit. De lezer is ergens en nergens, en wie hij is blijft ongewis; anders ben ik. Deze ruimtelijke en tijdelijke onbepaaldheid, die nergens zo sterk aanwezig is als aan de stroom van de rivieren en mogelijk nog meer aan de monding van de rivier in de zee, is een wezenskenmerk van het werk van Loek Grootjans. Deze toren visualiseert niet alleen de aard van de plek hier maar is ook het ankerpunt van het raadsel.

Behalve zijn werk als beeldend kunstenaar met exposities in binnen en buitenland heeft Loek Grootjans ook verschillende boeken en teksten gepubliceerd.

Voor meer informatie zie: www.loekgrootjans.com

2000
Het Arsenaal en BBK-Vlissingen
Sponsor: Arsenaal BV
Arsenaaltoren (Zeilmarkt)
verf, geplastificeerde letters (vliegtuigfolie)