Sculptuur van Nico van den Boezem (Middelburg), gerealiseerd als object voor de Floriade Haarlem.  Aansluitend is het door Ter Reede, centrum voor ouderenzorg, aangekocht. 

De metalen spiraal van cortens staal krijgt zijn vorm door twee aparte keien, één van onder en één boven geplaatst waadoor een werk met schijnbare symmetrie ontstaat.

Nico van den Boezem (geboren in Leerdam, 1935) begon met figuratieve en abstracte beelden in een uit organische vormen bestaand idioom. Zijn werk heeft zich steeds meer constructief ontwikkeld met thema’s als groei, stapeling en opgesloten beweging; het zichtbaar maken van natuurkrachten.

Nico van den Boezem stelt “Kunst is je mening of bedoeling manifest maken met visuele middelen”, waarbij zowel de verbondenheid met het materiaal bestaat maar ook een extra dimensie geeft aan de ruimte waarin hij werkt. Belangrijk is hier ook zijn maatschappelijke instelling. Samen met Jasper Grootveld in de “provotijd”in Amsterdam wordt hij pionier op het gebied van speelplastieken, hij wil een gebruikswaarde toevoegen aan kunst.

Ook sinds zijn komst naar Zeeland spant hij zich in om kunst een breder draagvlak te geven, te integreren in de samenleving, wil kunst van zijn exclusiviteit ontdoen.

Van Nico van den Boezem staan meerdere werken in Vlissingen.

2000

Floriade (Zoetermeer)
Prov. Zeeland – Gem. Middelburg en Vlissingen
Na beëindiging Floriade aangekocht door St. Werkt voor Ouderen
Ter Reede (Koudekerkseweg)
cortensstaal en graniet
Het staal is gesneden naar computermodel

Nico van den Boezem